Poniżej lista zrealizowanych inwestycji w Gminie Pełczyce. Aby zobaczyć aktualnie realizowane, wybierz z menu "W trakcie realizacji"
Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - "MALUCH+"
Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pełczycach
Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z w Pełczycach
Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie
Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Pełczyce – granica gminy
Wielopokoleniowe centrum spotkań i rekreacji w Jagowie
Utworzenie wielopokoleniowego centrum spotkań i rekreacji w Chrapowie
Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pełczycach
Poszukiwacze zaginionych inicjatyw
Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce
Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce –wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo
Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody
Budowa centrum aktywności fizycznej w Pełczycach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik - Łyskowo - Pełczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce
Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pełczyce
Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce
Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce
Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pełczycach
Projekty Edukacyjne
Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców wsi Nadarzyn
Budowa targowiska miejskiego w Pełczycach
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce
ZESTAWIENIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ZESTAWIENIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Przebudowa drogi gminnej nr 676670Z w miejscowości Nadarzyn
Przebudowy dróg
Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przekolnie

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok