Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W Referacie rolnictwa czekają na państwa Aneta Wolniak i Magdalena Filary

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa określa warunki korzystania z zasobów środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, w szczególności:

 1. monitoruje pod kątem zgodności z polityką ochrony środowiska realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 2. prowadzi postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, a w szczególności opiniuje projekty budowlane pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska i decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 3. opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. wykonuje zadania z zakresu prawa wodnego;
 5. prowadzi sprawy związane z ochroną przed hałasem, między innymi poprzez wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
 6. prowadzi sprawy związane z ochroną powietrza;
 7. prowadzi sprawy związane z gospodarką odpadami;
 8. monitoruje wykonanie zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku;
 9. realizuje zadania wynikające z prawa geologicznego i górniczego;
 10. realizuje zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody;
 11. uczestniczy w formułowaniu polityki ekologicznej miasta, w szczególności przygotowuje programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami;
 12. współpracuje z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju;
 13. prowadzi działania z zakresu edukacji ekologicznej;
 14. udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie;
 15. prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem gminnym i powiatowym funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 16. nadzoruje działalność gospodarstw rolnych na terenie miasta;
 17. współpracuje z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, w tym w szczególności zwalczania wścieklizny;
 18. prowadzi sprawy związane z posiadaniem zwierząt domowych, a także zwierząt chronionych umowami międzynarodowymi;
 19. prowadzi sprawy związane z utrzymaniem zwierząt gospodarskich na terenach nierolniczych;
 20. prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa;
 21. realizuje zadania z zakresu prawa łowieckiego;

Dokumenty do pobrania: 

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok